Informujemy, że aplikując na nasze ogłoszenie, zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez firmę MTC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, kod pocztowy 05-800, ul. Traktowa 4, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

W przypadku, gdyby chcieli Państwo, aby Państwa dokumenty aplikacyjne były brane również pod uwagę w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MTC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, kod pocztowy 05-800, ul. Traktowa 4, moich danych osobowych zawartych w przedłożonym CV i liście motywacyjnym również na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

 

W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody.

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MTC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, kod pocztowy 05-800, ul. Traktowa 4. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000097413, Regon: 010267480, Kapitał zakładowy PLN 700.000,00, NIP: 526-00-14-065, VAT UE: PL5260014065. Adres e-mail: mtc@mtc-polska.com.pl, numer telefonu: (22) 759 64 00.

 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i realizacji procesu rekrutacyjnego na wyżej wymienione stanowisko, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody również na rzecz przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku.

 

3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. na podstawie Państwa żądania, w celu rozpatrzenia zgłoszenia w ramach rekrutacji do pracy w MTC Polska Sp. z o.o. oraz ewentualnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Państwa zgody, dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

 

4. Podanie danych jest dobrowolne, chociaż podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji.

 

5. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

 

6. Państwa dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

 

7. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrazili Państwo zgodę) do innego administratora danych. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Office in Slovenia: MTC - SL Murska Sobota d.o.o., www.mtc.si

Office in Romania: MTC Romania Impex srl, www.mtc.ro

Office in Serbia: MTC - SO d.o.o., www.mtcso.com

OUR BRANCHES:

MTC Polska Sp. z o.o. , ul. Traktowa 4, 05 - 800 Pruszków, POLAND 

Headquarters in Austria: MTC Holding Gesellschaft m.b.H., www.mtc-holding.com 

+48 22 759 64 00 

 +43 1 505 94 82 0

+ 38 6 25 300 100

+ 381 25 461 992

+ 40 264 412 583

© Copyrights MTC Polska Sp. z o.o.