logo-fr.jpg
znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_rgb.png
UE_EFRR_rgb-1.jpg

MTC POLSKA Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa MTC POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. 

 

Całkowita wartość projektu: 274 042,68 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich: 274 042,68 PLN