MTC POLSKA Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa MTC POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. 

 

Całkowita wartość projektu: 274 042,68 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich: 274 042,68 PLN 

Office in Slovenia: MTC - SL Murska Sobota d.o.o., www.mtc.si

Office in Romania: MTC Romania Impex srl, www.mtc.ro

Office in Serbia: MTC - SO d.o.o., www.mtcso.com

OUR BRANCHES:

MTC Polska Sp. z o.o. , ul. Traktowa 4, 05 - 800 Pruszków, POLAND 

Headquarters in Austria: MTC Holding Gesellschaft m.b.H., www.mtc-holding.com 

+48 22 759 64 00 

 +43 1 505 94 82 0

+ 38 6 25 300 100

+ 381 25 461 992

+ 40 264 412 583

© Copyrights MTC Polska Sp. z o.o.