BEZPIECZNY

BIZNES

Odpowiedzialność społeczna

Od początku działalności firmy towarzyszy nam pasja i zaangażowanie pracowników, zaufanie dostawców i partnerów biznesowych, a także przychylność otoczenia społecznego. Istotą społecznej odpowiedzialności biznesu jest dobro człowieka. Ważna jest zatem etyka działania, troska o interesy klienta, budowanie relacji z kontrahentami, przestrzeganie praw pracowniczych, a także podejmowanie inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności. 

 

Od lat staramy się wspierać organizacje pożytku publicznego m.in. Fundacje: Wspólna Nadzieja, Zdążyć z pomocą, Pożywienie darem serca, Serce Nadziei oraz Fundację na rzecz pomocy dzieciom z Grodzieńszczyzny. Wspomagamy również Teatr Za Jeden Uśmiech, organizujący przedstawienia dla chorych dzieci, przebywających w szpitalach w całej Polsce.

Odpowiedzialność

za środowisko

W ramach działań zrównoważonego rozwoju podejmujemy szereg działań, których celem jest zminimalizowanie wpływu naszej działalności na środowisko naturalne:

 

- Stosujemy nowoczesne technologie przyjazne środowisku.

- Monitorujemy proces produkcji i jego wpływ na środowisko. 

- Prowadzimy racjonalną gospodarkę surowcami i odpadami.

- Oszczędzamy energię.

BDO: 000076263

Office in Slovenia: MTC - SL Murska Sobota d.o.o., www.mtc.si

Office in Romania: MTC Romania Impex srl, www.mtc.ro

Office in Serbia: MTC - SO d.o.o., www.mtcso.com

OUR BRANCHES:

MTC Polska Sp. z o.o. , ul. Traktowa 4, 05 - 800 Pruszków, POLAND 

Headquarters in Austria: MTC Holding Gesellschaft m.b.H., www.mtc-holding.com 

+48 22 759 64 00 

 +43 1 505 94 82 0

+ 38 6 25 300 100

+ 381 25 461 992

+ 40 264 412 583

© Copyrights MTC Polska Sp. z o.o.